brazilie dansen santa ana

brazilie casa de santa anaHulpproject

Riksja Brazilië sponsort Casa de Santa Ana, een opvanghuis voor ouderen in een van de armste favela’s (sloppenwijken) van Rio de Janeiro. Wie dat wil, kan op het boekingsformulier aangeven een bijdrage te willen leveren. We kunnen (op aanvraag) een bezoek aan dit project in je Brazilie reis opnemen.

Historie

In 1987 startte Padre Valentim Fagundes Menezes, aan de rand van de beruchte sloppenwijk Cidade de Deus in Rio de Janeiro met hulp van een aantal parochianen een dagopvang huis voor verarmde en op straat levende ouderen. De nood was hoog maar helaas ontbraken er al snel voldoende middelen. Vier jaar later, in 1991 werd hij daarom gedwongen het huis te sluiten. Gelukkig kwam er enkele maanden later hulp in de vorm van de sociaal werkster Maria de Lourdes Braz, die vanaf 1993 de motor achter Casa de Santa Ana is.

Doelstellingen

Casa Ana heeft zich ten doel gesteld om de leefomstandigheden van ouderen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro te verbeteren. Door het geven van hulp kunnen de ouderen nog zoveel mogelijk in hun vertrouwde (familie) omgeving blijven zonder op straat te hoeven wegkwijnen zoals nu vaak voorkomt. Zoals je hieronder bij activiteiten kunt lezen, beperkt men zich niet tot hen alleen maar probeert de hele familie en infrastructuur eromheen te verbeteren. Juist omdat er wel veel hulp wordt geboden aan kinderhuizen, maar nauwelijks aan projecten die zich op ouderen richten, is Casa de Santa Ana een heel nuttig project.

brazilie dansen santa anaActiviteiten

Casa de Santa Ana verzorgt maaltijden, beide sociale en medische assistentie, fysiotherapie, verpleegzorg, psychologische hulp en ondersteuning van de families. Vorig jaar ging het om ca 150 ouderen in de leeftijd van 60 tot 101 (de oudste!). Verder verzorgt men extra basis levensmiddelenpakketten voor 33 families (ca 350 mensen totaal) en activiteiten voor ca 50 kinderen en jongeren uit een sociale risicogroep. Casa de Santa Ana is ook geadopteerd door de Nederlandse stichting Holanda – Brasil.

Toekomst

Met de hulp uit Nederland en van locale instanties probeert men de activiteiten uit te breiden. Zo is, eveneens in de wijk Cidade de Deus, gestart met het Health Promotion Centre, echter het budget is hiervoor nog niet toereikend.

Zelf kennismaken?

Het project is uiteraard geen toeristisch uitje. Echter, voor echt geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid een bezoek aan het centrum op te nemen in de Brazilië reis.

brazilie vrouw santa anaWaar gaan de donaties van Riksja Brazilië heen in 2013?

Het geld wat door onze reizigers wordt gedoneerd is voornamelijk om de voorraden van Casa de Santa Ana aan te vullen. Denk hierbij aan verband en steunkousen.

Deze middelen zijn nodig voor de behandeling van een open been. Een groot deel van de ouderen die hier komen hebben hiermee te kampen. Een open been is een wond die ontstaat op het been door een slechte doorbloeding. Dit kan komen door spataderen die niet behandeld zijn of een verleden met trombose. Genezing van deze wonden is erg moeilijk en in het ergste geval niet mogelijk. Door middel van het goed verbinden en het werken met steunkousen worden de patienten mobiel gehouden zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen en leven.

De behandeling is erg belangrijk voor de ouderen in deze wijk. Dit omdat ze niet terecht kunnen bij de plaatselijke gezondheidspost en dokter. De behandeling van deze wonden wordt niet vergoed door de overheid.

Stel je eigen reis samen met bouwstenen
korte Brazilië reizen of Brazilië rondreizen